1398
رونق تولید

فعالیت های شرکت در حوزه مشاوره و نظارت

شركت پشتيبان با توجه به سابقه فعاليت در بخش انفورماتيك و حضور در پروژه هاي مختلف صنعت آب و برق خصوصا“ پروژه سيستمهاي اطلاعات مديريت ( MIS) و اتوماسيون اداري ، ضمن جذب و تربيت نيروهاي متخصص و کارآمد در اين حوزه ، توانمندي و تجربه مفيد را جهت انجام خدمات مشاوره اي و نظارتي در پروژه هاي خرد و کلان نرم افزاري، سخت افزاري ، شبکه اي و آموزشي I.T حاصل کرده و آمادگي لازم را براي ارائه خدمات ذيل دارا ميباشد :


همكاري در شناخت نيازهاي جديد براي توليد يا بهبود سيستم هاي اطلاعاتي نرم افزاري و تعريف دقيق پروژه ها براساس اين نيازها با در نظر گرفتن طرح جامع سيستم هاي اطلاعات مديريت وزارت نيرو و لحاظ نمودن نيازهاي آتي کارفرما تا حد امكان.
تهيه مستندات لازم براي نيروهاي پشتيباني كننده سيستم و آموزش دادن آنها تا کسب مهارت هاي لازم.
انجام نظارت مستمر در اجراي پروژه ها و انجام مميزي پروژه ها براساس نيازهاي مراحل توسعه و استاندارهاي رسمي.
ايجاد هماهنگي بين كارفرما و پيمانكار و تقويت نقش كارفرما و نقطه نظرات وي در طي مراحل توسعه سيستم.
ايجاد هماهنگي بين سيستم هاي مختلف صنعت آب و برق به منظور برقراري ارتباط راحت در زمان تبادل اطلاعات.
همكاري در تهيه طرح جامع شبكه و ارتباطات مجموعه صنعت آب و برق.
همكاري با شركت هاي تحت پوشش صنعت آب و برق در راستاي حركت به سوي سازمان هاي الكترونيكي.
همكاري در تنظيم قراردادها و تبيين دقيق خواسته هاي كارفرما از مراحل ابتدائي پروژه هاي انفورماتيکي بگونه اي که هم از لحاظ مفهومي و هم از لحاظ استاندارد سازي در مراحل مختلف توسعه سيستم توسط پيمانکار رعايت شوند.
همكاري در شناسايي ، امتياز دهي و انتخاب پيمانكار مناسب براي مراحل توسعه و پشتيباني سيستم هاي کارفرما.
تحويل و بررسي کليه مستندات تهيه شده توسط پيمانکار در مراحل مختلف توسعه پروژه و تطبيق آنها با نيازهاي كارفرما در چارچوب استانداردهاي ارائه شده در قرارداد و سياست هاي کلان وزارت نيرو.
بررسي جنبه هاي مختلف نرم افزار و مستندات سيستم توليد شده به لحاظ انعطاف پذيري جهت توسعه هاي آتي و نيز تكافوي نيازهاي پشتيباني سيستم و توجه به ارتباط با ساير سيستم هاي متفرقه در صورت نياز.

سوابق و فعالیت ها در حوزه مشاوره و نظارت
مشاور محلی پروژه توسعه سیستم های اطلاعات مدیریت صنعت برق در حوزه توزیع از سال 1377 تا 1381(سازمان توانیر)
مشاوره در تولید و استقرار سیستم اتوماسیون اداری شرکت برق منطقه ای خراسان در سال 1382
مشاوره تهیه اسناد مناقصه پشتیبانی طرح جامع مشترکین شرکت مخابرات استان خراسان در سال 1382
مشاوره برآورد هزينه اجراي نرم افزار جامع معاونت عمراني استانداري خراسان در سال 1382
مشاوره و تهیه مراحل اجرايي طرح ICT سازمان امور اقتصادي و دارايي خراسان در سال 1382
مشاوره در استقرار سیستم اتوماسیون اداری شرکت آب و فاضلاب مرکز خراسان در سال 1383
مشاوره در استقرار سیستم اتوماسیون اداری شرکت توزیع برق شهرستان مشهد در سال 1383
مشاوره تهیه طرح اولیه مکانیزاسیون سیستم های صنايع مهمات سازي و متالوژي خراسان در سال 1383
مشاوره در استقرار سیستم اتوماسیون اداری شرکت مدیریت تولید برق (نیروگاه) طوس در سال 1383
مشاوره و نظارت پروژه طراحی نرم افزار توسعه سیستم های مکانیزه مالی برق منطقه ای خراسان از سال 1384
مشاوره و تهیه نیازهای سخت افزاری و شبکه ای شرکت برق منطقه ای خراسان از سال 1383
مشاوره تهیه نیازهای سخت افزاری و شبکه ای شرکت مهندسی منیران از سال 1384
مشاوره و تهیه نیازهای سخت افزاری و شبکه ای شرکت رفانیر از سال 1384
مشاوره تهیه شرح خدمات پروژه مبادله الکترونیکی موافقتنامه ها و مبادله الکترونیکی تخصیص بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی در سال 1384
مشاوره تهیه قرارداد تیپ آموزش مهارت های هفتگانه ICDL سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی در سال 1384
مشاوره پایگاه داده ORACLE سیستم های نرم افزاری شرکت مدیریت شبکه برق ایران از سال 1384