1398
رونق تولید

سوابق و فعالیت ها در حوزه آموزش های کاربردی عمومی و تخصصیIT

شركت خدمات پشتيباني نيرو در راستاي رسالتي كه برعهده دارد از اواخر سال 1381 بطور جدي به مقوله آموزش كاربران توجه خاصي داشته و ضمن بررسي موارد كاربردي اين مبحث شامل : افزايش دانائي ، افزايش توانائي ، افزايش مهارت ، فرهنگ سازي و بسترسازي I.T بطور هدفمند در مسير آموزش كاربردي فن آوري اطلاعات در سازمانهاي الكترونيكي گامهاي مؤثري برداشته که ازجمله آنها : تجهيز امکانات و فضای آموزشی خود ، و اخذ مجوز ICDL از سازمان مديريت و برنامه ريزي استان خراسان رضوی نسبت به برگزاري دوره هاي عمومي و تخصصيI.T براي كاركنان صنعت آب و برق در محل سايت آموزشي شركت پشتيبان اقدام نموده است. این شرکت جزو اولین شرکت های دریافت کننده مجوز آموزش مهارت های هفتگانه ICDL میباشد و تا کنون بالغ بر 100.000 نفر ساعت فراگیران شرکت های زیر را آموزش داده است.

شرکت برق منطقه ای خراسان
شرکت نور آموران طوس وابسته به جهاد تعاون
سازمان جهاد کشاورزی
شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد
شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی
شرکت مهام شرق
شرکت رفانیر
شرکت منیران

از دیگر موضوعات و فعالیت های شرکت، ارتباط تنگاتنگ با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی می باشد که فهرست برخی از آنها به شرح زیر می باشد:

دانشگاه بیرجند
دانشگاه علم و صنعت
دانشگاه پیام نور مشهد
دانشگاه فردوسی مشهد
دانشگاه امام حسین (ع)
دانشگاه شهید باهنر کرمان
موسسه آموزش عالی خیام
موسسه آموزش عالی سجاد
سازمان مدیریت صنعتی
دانشگاه سیستان و بلوچستان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، درگز، قوچان
دانشگاه جامع علمی کاربردی علمی صنعتی خراسان
دانشگاه جامع علمی کاربردی جهاد دانشگاهی مشهد
مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی خراسان
آموزشکده پروفسور حسابی
آموزشکده دختران الزهرا (س) مشهد
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شیروان
مرکز آموزش عالی علمی کاربردی صنعت هوانوردی مشهد