1398
رونق تولید

سوابق شرکت در حوزه مهندسی سخت افزار

پشتیبانی سخت افزار شرکت توزیع نیروی برق مشهد و 8 امور تابعه از سال 1379 تا کنون
پشتیبانی سخت افزار شرکت برق منطقه ای خراسان و ساختمان های وابسته از سال 1383تا کنون
پشتیبانی سخت افزار شرکت آب و فاضلاب مشهد و امورهای تابعه از سال 1382 تا 1383
فروش اقساطی رایانه به کارکنان شرکت برق منطقه ای خراسان و شرکت های وابسته در سال 1383 با همکاری تعاونی اعتبار کارکنان برق خراسان
توسعه شبکه فیبر نوری مجتمع کوهسنگی شرکت برق منطقه ای خراسان در سال 1384
نصب و راه اندازی فیبر نوری بخشی از شرکت آبفا مشهد در سال 1384
توسعه شبکه محلی مجتمع عالی آموزشی پژوهشی صنعت آب و برق خراسان در سال 1384
پشتیبانی سیستم های سخت افزاری شرکت منیران از سال 1384
پشتیبانی سیستم های سخت افزاری شرکت رفانیر از سال 1384
ارائه خدمات پس از فروش رایانه های فروخته شده
ارائه مشاوره فنی در زمینه خرید سرور، رایانه، چاپگر، اسکنر