1398
رونق تولید

سهام داران شرکت خدمات پشتیبانی نیرو

جدول سهامداران حقیقی شرکت
نام و نام خانوادگی تعداد سهم
اعضاء هیات مدیره 30
پرسنل شرکت خدمات پشتیبانی نیرو 220
جدول سهامداران حقوقی شرکت
نام شرکت شماره ثبت سال تاسیس نشانی تعداد سهام
شرکت خدمات عمومی و رفاهی نیرو (رفانیر) 8927 1373/06/27 مشهد- بلوار فرهنگ 375
شرکت مهندسی مشاور نیروی خراسان (منیران) 7659 1371/09/24 مشهد- بلوار شهید فکوری 375