بسمه تعالی
تکمیل این فرم هیچ تعهدی برای استخدام متقاضی ایجاد نمی نماید .

استخدام ترجیحا از بین ساکنین مشهد صورت خواهد گرفت .
مشخصات فردی
نام و نام خانوادگی : سال تولد :
انتخاب تاریخ
محل تولد :
شماره شناسنامه : ملیت : مذهب :
نام پدر : شغل پدر : تلفن :
همراه : خدمت وظیفه :
وضعیت تاهل :
آخرین مدرک تحصیلی
محل تحصیلات : شهرستان : رشته تحصیلی
تاریخ شروع :
انتخاب تاریخ
تاریخ خاتمه :
انتخاب تاریخ
مدرک تحصیلی :
معدل :
سایر تخصص ها و مدارک :
آیا در حال حاضر مشغول به کار هستید :

مشخصات کامل سازمان ها اعم از دولتی یا خصوصی که تا کنون کار کرده اید یا مشغول به کار هستید به ترتیب در جدول ذکر نمایید :
نام موسسه ، آدرس با ذکر تلفن تاریخ شروع تاریخ خاتمه آخرین سمت حقوق ومزایای ماهانه علت ترک محل کار
انتخاب تاریخ
انتخاب تاریخ
انتخاب تاریخ
انتخاب تاریخ
انتخاب تاریخ
انتخاب تاریخ
انتخاب تاریخ
انتخاب تاریخ

وضعیت بیمه
حقوق درخواستی : ریال تاریخ تکمیل فرم :
توضیحات :

در صورت بروز مشکل در ثبت اطلاعات با شماره تلفن 38651930-051 تماس بگیرید