1398
رونق تولید

تماس با ما

دفتر مرکزی : مشهد - بلوار فرهنگ - فرهنگ 42 - نبش قرهنگ 42/3 - پلاک 1
تلفن: 38651930 - 051 (10خط)
فکس: 38651931 - 051
پست الکترونیک : info@pnkrec.ir
sales@pnkrec.ir
support@pnkrec.ir

داخلی بخش های مختلف شرکت :

داخلی 107                        مدیر اموراداری و مالی
داخلی 108                        مدیر پشتیبانی
داخلی 109                        مدیر طرح جامع
داخلی 116                        مدیر دفتر برنامه ریزی
داخلی 118                        واحد سخت افزار و شبکه