1398
رونق تولید

معرفی شرکت خدمات پشتیبانی نیرو

تحلیل و تهیه فرایندهای سازمانی در صنعت برق به ویژه حوزه تولید، توزیع و برق منطقه ای

ارائه خدمات مهندسی و مشاوره در زمینه نرم افزار و سخت افزار و نیز سیستم های مدیریت منابع سازمانی (ERP) و سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS)

جذب و به کارگیری و تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد جهت تولید، پشتیبانی و توسعه سیستم های نرم افزاری

ایجاد هسته متمرکز و کارآمد از نیروهای متخصص در زمینه کاری شرکت و توسعه امر آموزش تکنولوژی کاربردی اطلاعات به عنوان یک نیاز حیاتی

تهیه و فروش کالاها و تجهیزات کامپیوتری

تهیه استانداردهای فنی و ایمنی در رابطه با موضوع فعالیت شرکت و انجام بازرسیهای فنی

همکاری با اشخاص حقیقی یا حقوقی برای انجام خدمات فوق به ویژه نصب و استقرار سیستم های جامع

سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و یا حقوقی داخل و خارج از کشور در زمینه موضوع فعالیت شرکت

اخذ نمایندگی از سایر شرکتهای داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت در صورت تصویب مجمع عمومی